יוספה חליבה ואיציק עובדיה מגישים לרחמים מלול את התוכנית המלאה לקידום הספורט ברחובות
יוספה חליבה ואיציק עובדיה מגישים לרחמים מלול את התוכנית המלאה לקידום הספורט ברחובות

החזון הספורטיבי של רחובות: קידום הספורט ההישגי, השקעה במתקנים ויותר ספורט עממי

נחשפה תכנית האב של עיריית רחובות לספורט, עליה עמלו בשנה האחרונה באגף הספורט שצפוי לכלול בעתיד 4 מנהלי מחלקות: מנהל הספורט ההישגי, מנהל הספורט העממי וספורט במוסדות החינוך, מנהל אצטדיון עירוני ומנהל מתקני ספורט

פורסם בתאריך: 8.7.18 11:39

-->

בשנה האחרונה עמלו באגף הספורט בחברה העירונית ברחובות על הכנת תכנית אסטרטגית לנושא הספורט בעיר. כעת ההמלצות נחשפות, לקראת הצגת התכנית בפני מועצת העיר.

במסגרת התכנית נערך מיפוי מפורט של המצב הקיים ונערכה בחינה כלל מערכתית של מצב הספורט בעיר ושל צריכת הספורט בעיר על ידי התושבים. המסמך מכיל נתונים על הענפים התחרותיים והעיסוק בספורט בבתי הספר ובחוגים בעיר רחובות.

התכנית מפרטת כי ניתן לחלק את תחום הספורט בעיר לשלושה תחומי פעילות עיקריים: ספורט הישגי – פעילות ברמות של אגודות שונות, תחרויות ארציות ובין לאומיות; ספורט עממי – פעילות במסגרת חוגים, מועדוני ספורט, חדרי כושר, פעילות פרטית יזומה וחינוך בלתי פורמלי; ספורט במערכת החינוך הפורמלי – שיעורי חינוך גופני ותחרויות במוסדות חינוך.

תכנית האב ברחובות נועדה לגבש חשיבה כלל מערכתית של הגורמים השונים בעיר, לכדי תכנית פעולה לטווח זמן של בין 5-15 שנים, שתתבצע בשיתוף פעולה מלא עם משרד התרבות והספורט. התכנית הוכנה על מנת לייעל את הפעילות, לתכנן אותה בצורה ראויה לשנים הקרובות, וכן לשפר את השירות בתחום הספורט שהעירייה מציעה לתושבים, ואת ההישגים של הספורט התחרותי בעיר.

עיקרי ההמלצות בתכנית:

קידום הספורט ההישגי: לאחר סקירת ענפי הספורט בעיר, הן ברמה החוגית והן ברמה התחרותית, מומלץ להשקיע השקעה יתרה בקידום הקבוצות התחרותיות, מתוך כוונה להגדיל את כמות המשתתפים והמשתתפות וכן לשדרג את הקבוצות הייצוגיות של העיר (גברים ונשים) בספורט ההישגי.

קידום "תכנית המתקנים" העירונית: נושא הקמת מתקני הספורט מקבל התייחסות מאוד גדולה ב-4 השנים האחרונות, ומגמה זו תימשך. עיריית רחובות תמשיך לתכנן ולבצע הקמת מתקני ספורט בעיר, בהתאמה להתפתחות העיר וצריכת הספורט הקיימת והעתידית. מומלץ לשקול הקמת אולם כדורסל עירוני עם תכולה משמעותית של לפחות 3,000 צופים, ובפרט לאור ההמלצה להמשיך ולחזק את ענף הכדורסל בעיר. כמו כן, יש חשיבות מכרעת להקמת אצטדיון עירוני ראוי – שאושר לאחרונה – לטובת פיתוח ענף הכדורגל.

מומלץ כי האחריות על התחזוקה של כל מתקני הספורט בעיר תרוכז בידי אגף הספורט של החברה העירונית, שינהל את התחזוקה בצורה האופטימלית.

אגף הספורט יקים צוות היגוי אשר יתכנס פעמיים בשנה לשם קביעת המדיניות בנושא ההקמה של מתקני הספורט בתחום הרשות, אילו מתקנים יש להקים בשנה העוקבת על פי הנקבע בתוכנית האב לספורט, את המיקום שלהם ואת האומדן שלהם.

המלצות בתחום הספורט העממי: התוכנית ממליצה להוסיף ללוח האירועים הקיים פעילויות ולעבות אותו, כלומר – להוסיף אירועים עממיים נוספים, וזאת, בהדרגה, במשך 3 השנים הקרובות.

חיזוק מגמות הספורט: בעיר קיימים מועדונים בית ספריים ומגמות ספורט. יש לחזק מגמות אלה, לתת לכולן מעמד של מגמות על עירוניות, לשדרג את תלמידיהן באופציה ללמוד לקבלת תעודת הדרכה בקורסי מדריכי ספורט ולחזק את הקשר בין הספורט הפורמלי לבלתי פורמלי. כמו כן יש לקדם תהליך של התמקצעות בתי הספר לפי ענפי הספורט המובילים, דוגמת: כדוריד, כדורעף, שחייה וכדורסל.

התוכנית ממליצה על יישום מודל שלושת השלבים לפיתוח ספורטאים מצטיינים בעיר. המודל הינו מודל פשוט בבסיסו, אשר פועל בצורת פירמידה. תחילתו במערכת החינוך הפורמאלית, המשכו בחוגי ספורט שונים וסופו בקבוצות הישגיות תחרותיות.

התפלגות העוסקים בחוגי ספורט ברחובות

התפלגות העוסקים בחוגי ספורט ברחובות

 

השקעה באוכלוסיות ספציפיות: יש להשקיע בקידום העיסוק בספורט של אוכלוסיות הנשים, הדתיים, העולים החדשים והאזרחים הוותיקים בספורט. בהתאם לכך יש לגייס רכזי ספורט שיעסקו בכך לגבי כל אוכלוסייה. יש לוודא כי כל המתקנים בעיר מתאימים לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות ויש לשלב אותם באירועי הספורט או ליצור עבורם אירועי ספורט.

שינוי המבנה הארגוני באגף הספורט בחברה העירונית והטמעת תהליכי עבודה: על מנת להתאים את הטיפול העירוני-מערכתי בגידול בהיקף העיסוק בספורט וליישם את ההמלצות נכונה, מומלץ לערוך רה- ארגון באגף הספורט. באגף הספורט יפעלו 4 מנהלי מחלקות: מנהל הספורט ההישגי, מנהל הספורט העממי וספורט במוסדות החינוך, מנהל אצטדיון עירוני ומנהל מתקני ספורט.

טווח זמן לביצוע התוכנית: מימוש התכנית אינו מחייב הוצאת כספים מיידית, אלא הדרגתית. תכנון נכון יאפשר לגורמים השונים – פרטיים, מוסדיים, ציבוריים – להשתלב בביצוע על פי תכנון נכון, הן של השטחים הקיימים ברשות והן של המשאבים הנחוצים לה. התכנון ההדרגתי מתחלק לשלושה טווחי זמן:

טווח זמן מיידי – עד 3 שנים.

טווח זמן בינוני – 3 עד 5 שנים.

טווח זמן ארוך – 5 עד 15 שנים.

תכנית האב לספורט כוללת בתוכה התוויית דרך ברמות שונות של ביצוע:

מימושן של רוב התכניות תלויות בגורמי מימון שונים, בעיקר כספי פיתוח של הרשות וקרן המתקנים של הטוטו, מפעל הפיס ומנהל הספורט.

מנכ"ל העיריה, דורון מילברג: "בשנים האחרונות משקיעה העירייה רבות בתחומי התקציב העירוני לאגודות הספורט ומתקני הספורט. הקצינו סכומים משמעותיים להשקעה בתשתיות- מגרשים ואולמות חדשים ומחודשים ברחבי העיר. אנו בעיצומו של מכרז אצטדיון עירוני מפואר ומתקדם בצפון מזרח העיר, אשר בסמוך אליו ייבנה מגרש אימונים. כמו כן נבנה בעתיד הקרוב אולם ספורט מרכזי עם 3,000 מקומות ישיבה לכדורגל ולכדורסל. התכנית שהוכנה היא מצפן למימוש חזון הפעילויות והמתקנים הנוספים, כפי שרואה ראש העיר וחברי מועצת העיר".

איציק עובדיה, סמנכ"ל החברה העירונית ומנהל אגף הספורט: "תרבות של פעילות גופנית היא נדבך מרכזי בחברה בריאה. סיימנו היום תהליך ארוך של כשנה עבודה על הכנת התכנית אב לספורט בעיר רחובות. בתהליך ההכנה היו שותפים אנשי מקצוע מתוך ומחוץ לרחובות. התכנית הינה מקיפה ומשמעותית ביותר, נוכח שינוי התפיסה שהנהיג ראש העיר ביחס לספורט בשנים האחרונות. לאורך התהליך עמדה לנגד עינינו טובת תושבי העיר, תכנון נבון ויעיל של מערכת הספורט העירונית, והרצון לתת מענה לצורכי הציבור הקיימים והעתידיים. אני מודה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה, דורון מילברג, על האמון והתמיכה ועל החזון בהכנת התכנית".

ראש העיר רחמים מלול: "הספורט ברחובות הולך ומתחזק משנה לשנה. בשש השנים האחרונות הגדלנו את תקציב הספורט בעיר פי שמונה והיקף הפעילות גדל בהתאם. השקענו במקביל בכמה תחומים שיחזקו את הספורט בעיר לטווח הרחוק: שיפצנו אולמות ספורט קיימים והוספנו אולמות חדשים; בנינו מגרשי אימונים חדשים; פתחנו מחדש את מרכז וייסגל ונלחמנו לאשר את התכניות לבניית אצטדיון עירוני חדש. חיזקנו את אגודות הספורט בעיר והוספנו להן תקציבים, ונכנסנו לתחומי ספורט חדשים. תמיד יש עוד מה לעשות, אבל חשוב לדעת שמגמת הגדילה שהתחלתי תמשיך ותתעצם: בשנה האחרונה ליוויתי מקרוב את תהליך הכנת התכנית האסטרטגית לקידום הספורט באגף הספורט בחברה העירונית. בתוכנית המקיפה יש המלצות מפורטות כיצד להפוך את הספורט ברחובות לטוב יותר, בכל התחומים. גם משרד התרבות והספורט תומך ומעודד. אנחנו מביטים קדימה ומסמנים את המטרות הבאות: לתת שירות מצוין לתושבים בתחום הספורט ולקדם עוד את הספורט ברחובות, על כל ענפיו".

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
 1. אהר'לה הנדלסמן סדן

  כל הכבוד . תדאגו לעשות סדר גם במיגור עבריני החנייה .

 2. אדיר

  כל הרפורמה בשביל לדאוג לעוד תקנים למנהלים, אחלה קומבינה.

 3. אני

  בשביל לקדם את הספורט הגיע הזמן שקודם תדאגו לבניית אולמות ספורט בבתי הספר!!!!
  הזוי שבתי ספר חדשים נבנים ללא אולם ספורט והילדים תלויים במזג האויר כדי לקיים שיעור ספורט כהלכתו !!!!!!

🔔

עדכונים חמים מ"ערים"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר