הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'

"יש לשנות את הסטטוס קוו שיהא מאחד ולא מפריד בין חילוניים ודתיים‎"

הרב אפרים זלמנוביץ', הרב הראשי של מזכרת בתיה, על הושע הנביא והסטטוס קוו: "לו הושע נביא היה חי בימינו, הוא היה ממליץ למנהיגי המפלגות הדתיות לשבת עם לפיד וליברמן"

פורסם בתאריך: 6.10.19 07:42

-->

לו הושע נביא היה חי בימינו, הוא היה ממליץ למנהיגי המפלגות הדתיות לשבת עם לפיד וליברמן ולשנות בהסכמה את הסטטוס קוו ולהתאימו למציאות שנת 2019. פעולה כזו הייתה תורמת רבות לחיזוק הקשר בין דתיים וחילוניים, מפיגה את השנאה ומרבה אהבה בין הציבור השם דגש על הדמוקרטיה ובין הציבור השם דגש על היהדות, וכמובן שניתן יהיה להרכיב מיד ממשלה בישראל.

הסטטוס קוו הוא קו מנחה להסדרת יחסי דת ומדינה וקיום גשר בין המגזר הדתי והחילוני. תוצאות הבחירות מוכיחות שקיים פער גדול בין אלה המבקשים שמדינת ישראל תהיה חילונית ובין אלה המחייבים שתהיה יהודית יותר ככל שניתן. התורה רחבה מיני ים ובמסגרת ההלכה ניתן וצריך לצמצם פערים ולקיים חיים משותפים. לאפשר לכל אזרח לחיות על פי אמונתו מחד ומאידך לשמור על צביונה היהודי של מדינת ישראל.

הרמב"ם בהלכות תשובה כתב שלאדם רשות ללכת בדרך הטוב והישר או לבחור לעשות רע ומזהיר אותו לבחון את המעשים מחשש לתוצאות. הנביא ירמיהו (ל"ב י"ט) מלמד "גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו". מבאר בעל המשך חכמה (פ' וילך) זו תפילה לבורא עולם שלא ידון את האדם כפרט אלא במבט על כל המעשים של כל בני האדם יחד. שופט הארץ היודע ובוחן כל דרכי בני האדם. הוא רואה את כל התמונה ובמשפט שמים ניתן להגיע למשפט צדק.

אנו יצורי מטה אין בידינו הסמכות לשפוט את האחר. דע לך! אין צדיק בכל הארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש הנדמה לך כרשע ובחשבון שמים נמצא שהוא צדיק. לכן חכמים מגדירים את החילוניים כתינוקות שנישבו בתרבות העמים. עולם המושגים שלהם שונה ודינם כאנוס ופטור (יו"ד קנ"ט ו', חזו"א סי' ב ט"ז). כל יהודי באשר הוא יהודי, גם אם התרחק מהיהדות לא כבה בו הניצוץ היהודי. מחובתך לקרב אותו ולתמוך בו. אחיך הוא ומבשרך אל תתעלם.

הושע הנביא ראה מחזה מופלא ובחזיונו המעשה שהיה כך היה (פסחים פ"ז): הקב"ה בא אליו ואמר לו: בני חטאו. מה דינם? ענה הושע: איש בחטאו יומת. אין להם תקנה. החלף אותם באומה מבני עשו! החליט בורא העולם שהוא ילמד את הושע הנביא: איך מתייחסים לחוטאים.

ציווה אותו "לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי ה'" (הושע א' ב'). ובחזיונו הוא רואה את עצמו נושא את האישה הזונה גומר והיא יולדת לו שני בנים ובת. ושוב פונה אליו הקב"ה ומצווה אותו לגרש את אשתו כדי שיוכל לקבל נבואה. אומר לו הושע: איך אפרוש ממנה הרי יש לי ילדים ממנה. אמר לו הקב"ה: ומה לך ילדים שאינך כלל בטוח שמחלציך יצאו או מאחרים, אינך יכול לסלקם מעל פניך, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאינני רשאי להפנות עורף לבני חביבי, בני ישראל, בני אברהם ויצחק ויעקוב.

הושע הנביא הבין שחטא והחל לעשות תשובה. אמר לו הקב"ה עד שאתה מבקש מחילה על חטאתך, בקש מחילה על כל בני ישראל. כי לא ידח ממנו נידח. לך ודאג שהחוטאים ישובו בתשובה.

פתח הושע הנביא וקרא "שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו כל תשא עוון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו… ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו… מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" (הושע י"ד).

בעל הבני יששכר (ימי שובבי"ם) מבאר: הושע הנביא מדבר על תשובה מאהבה. תשובה המגיעה עד כסא הכבוד (יומא פ"ו א'). תשובה שלא מגיעה אחרי תוכחה הבאה עם עונשים וייסורים אלא תשובה מקרבך. הנוצרת בתוכך. תשובה מעצמך בדומה לתשובה שעשה ראובן בן יעקוב אחרי מעשה בלהה (פלגש אביו).

הושע בן בנו של ראובן זוכה לרשת ממנו כוחה של תשובה. זו תשובה המתעוררת בלב האדם פנימה מעצמו מפנימיותו. זו המופיעה אחרי עיון ובירור במעשיו. זו תשובה עילאה הוי"ה בניקוד אלוהים. החוטא שופט את מעשיו שלו בעצמו. בוחן אותם במאזני צדק. מתגבר על הנגיעות. עושה בעצמו לעצמו משפט צדק המשנים את הווייתו. הוא זונח את דרך החטאים ועולה על המסלול המביא אותו "עד ה' אלוהיך" ממש. הוא האיש שהפך עבירות למצוות.

בכוח המפלגות הדתיות להתאחד על מנת להציל את הממשל מהרס המשילות. להציל את הדמוקרטיה מפני כנסת שאיננה מסוגלת לשלוט. ממצב בו אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. "נוע תנוע הארץ כשיכור, והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום" (הנביא ישעיה כ"ד כ'). המפלגות הדתיות כלשון מאזניים יכולים וחייבים להשפיע על כל הסיעות שתקום ממשלת אחדות עם הימין והשמאל שבת אחים גם יחד. היהדות היא הנפגעת העיקרית במלחמות שבין הימין והשמאל. תוצאות הבחירות – תיקו – מוכיח שגם הדמוקרטיה וגם היהדות במדינה נפגעות.

זכור נזכור! ייחודנו היא היא הערובה לביטחוננו! יהודים! אחים! המאמינים באל אחד! אין מצב שאינכם מסוגלים להקים יחד ממשלה בישראל. מפני דרכי שלום, צו השעה! ימין ושמאל תפרוצו ואת ה' תעריצו למהוי כולא חד (זוהר בראשית').

אם עם ישראל מאוחד, אפילו כולם עובדי עבודה זרה, איש לא יוכל לעמוד בפניהם (תנחומא). המדרש (ויקרא רבה כ"ו ב'): דורו של אחאב היו מנצחים במלחמותיהם אף שהיו עובדי עבודה זרה, מפני שהיה חיבור ושלום ביניהם, ודורו של שאול היו מנוצחים במלחמה אעפ"י שלא היה בהם חטא, מפני שהיו מחרחרי ריב ביניהם. לכן יש להימנע מחרמות נידויים והוצאת שם רע ולעשות הכל לשלמות העם ואחדותו.


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החשובות ברחובות?

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של "ערים"

הורידו את אפליקציית "ערים רחובות" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "ערים רחובות" באייפון


תגובות

תגובה אחת
תגובה אחת
  1. ראובן גרפיט

    הלואי ופנייתו של הרב זלמנוביץ תאומץ. אבל בטוחני שקהיליות וגורמי כח בסקטורים החרדים ,גפני דרעי ושות ,יסרבו כי פרנסתם אמונתם. 1. כחילוני בהכרה המאמין ויודע שיש בורא עולם והבוחן את המציאות ההיסטורית של עמינו מתגלה שאף הבטחה שניתנה לאבות לא קויימה למעט קללת קין.לאור ההיסטוריה הנוראה שלנו מימי אברם המסקנה אין השגחה אישית או שהוא נטש אותנו לאחר מעמד הר סיני. 2. מההיבט המדעי הטהור. כל סיפורי הבריאה לא עומדים במבחן.למאמינים שהשמש והירח נוצרו ביום 4 אז עד אז לא היתה יממה. הצמחיה לא יכלה להתקיים. הארץ היתה שטוחה ולא הקיפה את השמש. והמבול התקיים כ 1800 שנה לאחר הבריאה אבל בארצות כ בבל מצרים סין תורכיה ועוד היו חיים וממלכות והיסטוריה בתקופה זו. 3. המעבר ליהדות על פי האם נקבע עי ר יהודה בן אלעי לאחר המרד הגדול באישור רומא כי מעל 1 מיליון נהרגו ןלא היו גברים בישראל. וכן כל דיני הכשרות המצאה מאוחרת. לסיכום: כמעריץ של התרבות וההיסטוריה המופלאה שלנו רוצה מאד שתמשיך להתקיים חובה למצוא ולאמץ את דרך הפשרה יחד. איש באמונתו יחייה . הפרדת הדת מהמדינה ללא כפייה וסחטנות כספית דתית. כך חיינו אלפי שנים.

🔔

עדכונים חמים מ"ערים"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר