הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'

הרב אפרים זלמנוביץ': "בימינו עלייה להר הבית פוגמת בקדושתו ומחלישה אחיזתנו על הארץ"

רבה הראשי של מזכרת בתיה, אפרים זלמנוביץ': "די בנוכחות כוחות הביטחון להוכחת הריבונות על הר הבית‎"

פורסם בתאריך: 12.8.19 07:57

-->

להוכחת הריבונות הישראלית בהר הבית, די בנוכחות כוחות הביטחון. אין כל היתר לעליית יהודים להר בניגוד להלכה כדי להתפלל, ובוודאי שאסור לעלות להר כדי לבקר או לטייל בו. בימינו עליה להר פוגמת בקדושתו ומחלישה אחיזתנו על הארץ.

גדולי ישראל פסקו שאסור לעלות להר הבית. האיסור כולל כל יהודי ובוודאי חברי הכנסת המהווים התרסה אל מול העולם המוסלמי הרואה בכך חילול קדשיהם. המקום הוא הקדוש ביותר לעם היהודי ונועד להפיץ שם שמים בעולם. כל מחלוקת, פלגנות ובוודאי מלחמה, ממנו והלאה. כל העולה אל ההר כדי להביע אמירה פוליטית או מהווה גורם לשנאה או מעורר מדנים, אם בקרבנו, אם בעולם, ובוודאי הקורא תגר ומעורר מלחמה, מחלל את הקודש.

יש להבין. הר הבית הוא קודש הקודשים לעם היהודי. מקום עליו אמור לרדת בית המקדש השלישי, מקום משכנה של השכינה, בנוי ומשוכלל מן השמים. כל פגיעה בו מחללת אותו וזו עבירה חמורה ביותר, עד כדי עונש כרת. לדוגמא; טמא מת העולה להר הבית. והיום כולנו טמאי מתים. ככאלה ניוותר עד ביאת גואל. התנהגות או התנהלות על ההר שלא כהלכה, כגון; ללכת עם נעליים או אפילו לרקוק אסור בתכלית האיסור. חובה ללכת בלבוש צנוע ולהתנהג בצניעות וכו'.העולה, אם עולה הוא, להפגין את בעלותנו על ההר, מחלל את הקודש.

אין צדיק אחד בארץ היכול לשאת כפיו אל על ולומר: הקפדתי לקיים את כל ההלכות הנוגעות להתנהלותי על ההר, לפרטי פרטיהן, עד קוצו של יוד כדת וכדין, ולכן אסור בתכלית האיסור לעלות אל ההר. עד שלא יבוא אליהו הנביא וילמדנו אותם לא נדע, ואפילו המידע שיש בידינו איננו מבטיח ידיעה ברורה והבנה נכונה של מסכת מידות. ובוודאי שהמקום אינו מיועד להפגנות ופלגנות כי ביתי, בית תפילה של עושה השלום, ייקרא לכל העמים.

הנביא זכריה מנבא ואומר "ואשא עיני וארא והנה איש ובידו חבל מידה. ואומר אנה אתה הולך. ויאמר אלי: למוד את ירושלים. לראות כמה רחבה וכמה ארכה… ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה" (פ"ב). היחידי שיכול למוד את ירושלים ולדעת המידות המדויקות של בית המקדש, ומיקומן האמיתי, הוא בורא העולם. רק הוא יכול להקים חומה סביב המקדש, חומת אש. רק הוא כיכול, מסוגל להוריד את בית המקדש בנוי ומשוכלל מן השמים. אין ביד אדם למוד הכתוב במסכת מידות.

השכינה שורה על ההר ובתוכו לעולמים שנא' "והשימותי את מקדשכם" (ויקרא כ"ו ל"א) גם אם שוממין המה, בקדושתן הם עומדים. הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פ"ו) קבע שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. גם היום המקום קדוש. הוא נועד להפיץ את בשורת השלום בעולם, בעידן הגאולה.

הרב שלמה גורן שנלחם נגד מסירת ניהולו השוטף של ההר, לידי הווקף הירדני, וביקש לאפשר לו ולחסידיו לעלות להר אל המקומות שלדעתו מותרים, כתב בספרו על הר הבית "ויהא הדבר ברור שעל אף השוד ההיסטורי של בית קדשי הקדשים של האומה היהודית, על ידי הקמת מסגד כיפת הסלע על המקום, אין לנו כל כוונות לפגוע בו ולא בזכויותיהם של המתפללים המוסלמים על המסגדים שלהם על הר הבית. אין לנו גם כל סמכות הלכתית לבנות את בית המקדש השלישי בזמן הזה, עד יקום נביא אמת בישראל ויקויים בנו "מקדש ה' כוננו ידיך" ויודיע לנו את צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורתו ואת כל חוקותיו וכל תורתו כמבואר ביחזקאל".

בתפילת מנחה של בתשעה באב, אנחנו אומרים "כי אתה ה' באש היצתה ובאש אתה עתיד לבנותה" (ירושלמי ברכות פ"ד הל"ג) מעשה של אש. אש של מעלה שיאיר באור עולם את העולם כולו. "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך. מכון לשבתך פעלת ה'. מקדש ה' כוננו ידיך" (שמות ט"ו ט"ז). בית עולמים, נצחי, בית המקדש השלישי, שעתיד הקב"ה להורידו אלינו מן השמים, כמות שהוא, בנוי ומשוכלל.

רש"י קבע (ר"ה סוף דף ל' ע"א) "בנין העתיד לבוא בידי שמים הוא". התוספות ד"ה אין בנין (שבועות ט"ו ב') אמרו "בית המקדש דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמים". וכן מפרש בעל התנחומא. ואם כן לא יתכן שתהיה נבנית בידי אדם כדעת הרמב"ם. אבות דרבי נתן (ספ"א) מנין למקדש שנברא בשתי ידיו של הבורא שנאמר "מקדש ה' כוננו ידיך" (שמות ט"ו). ואומר ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו. ה' ימלוך לעולם ועד. אימתי יבנה? – בזמן שתתידע מלכותו בכל העולם (שכל טוב. בובר. בשלח שמות ט"ו י"ז).

הרמב"ן קבע שברישיון האומות מותר לכבוש את הארץ. ואין ספק שהאומות לא תסבולנה כל שינוי בסטטוס קוו הקיים בהר הבית. זאת הסיבה שכל ממשלות ישראל אסרו על היהודים לעלות ולהתפלל או הפגין נוכחות על ההר מטעמים ביטחוניים ומדיניים. הנה, עדים אנחנו כמה צרות באות עלינו בגלל המתעקשים לעלות להר ולהוכיח ריבונות ישראלית עליו. והרי אין מי בעולם שאינו יודע מי בעל הבית על הר הבית מזה אלפי שנים. אל יעלה בדעת העולים להר הבית, שבכך הם מקדשים שם שמים. מקרבים את סילוק הישמעאלים מההר. והנה הנה בא הקץ של לפולחנם על ההר. הוכחנו שמדובר בדברים רוחניים עליונים שיבוא לנו ממעשיו יתברך ולא מידי אדם. הפתרון לשלום בר קימא הנראה באופק מדבר על חיים משותפים עם ערביי ארץ ישראל, וכנראה אף במדינה אחת, לכן עלינו לכבד פולחנם. אם לא כן יהיה, השלום הנכסף יתרחק מאתנו עוד יותר.

האלשיך מדבר על הארמון הוא בית המקדש שיוקם בירושלים, באיכות אש רוחני על תל חומרי. משם יצא משפט צדק. "ונבנתה עיר על תילה וארמון על משפטו ישב" (ירמיה ל"א ג'). החומר ישמש את הרוח והאש שירד משמים יצרף ויטהר את החמריות. באש אתה עתיד לבנותה. בארמון ישב ה' על משפטו. הם אותם שערים המצוינים בהלכה. "ולדעתי כיוון בזה אל מקדש העתיד להיבנות בידיו והוא יתקיים לנצח נצחים ולא כמו הבנין הראשון והשני שבנו בני אדם". משם יצאו לעולם משפטי ה' אמת צדקו יחדיו (תהילים י"ט י').


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החשובות ברחובות?

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של "ערים"

הורידו את אפליקציית "ערים רחובות" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "ערים רחובות" באייפון


תגובות

2 תגובות
2 תגובות
 1. שי

  הדברים לא מדוייקים בלשון המעטה…
  סתם דוגמא יש מקומות שמותר בודאות לעלות לאחר טבילה…
  בנוסף לפי היהדות הרבה יותר חמור שגוי עולה מאשר יהודי בחלק מהמקומות אז ההזדעקות הזו שלו ושל הרב יוסף היא יותר פוליטית מהילכתית.
  זה קצת כמו נטורי קרתא לומר שצריך להיות כנועים ולא להרגיז את הערבים בזה שאנחנו עולים כי גם מעצבן את חלקם שאנחנו קיימים…
  יש עוד הרבה מה להוסיף אך אחסוך זאת..

 2. יובל

  הגבת לאיש הלא נכון.. כב' הרב מחזיק בדעות שמאל מובהק ויגייס את הקדוש ברוך הוא להתריס נגד העולים להר הבית שמותר לדריכה פרט לקודש הקודשים בשטח מזערי בייחס לכל ההר

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"ערים"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר